top of page

גלריית עבודות

בגלריה זו אני מציגה עבודות שונות במגוון רחב של סגנונות, למטרות שונות.
פרוייקט הגמר היה אמנם אישי, אך כל השאר הם עבודות שעשיתי עבור לקוחות.
זכיתי ליצור עוד ועוד עבודות עבור לקוחות ולא הכל מוצג כאן, אך משתדלת להביא את המיטב ולהוסיף לכאן מדי פעם,
שווה לעקוב 😉. 

 ♥ אנאל- ציור עם לב

פרוייקט גמר
בלימודי איור דיגיטלי

איור קיר
מודפס על שימשונית 
לבתי ספר בנות

איורים מתוך הספר
יאיר משתף ועל הסוד מוותר

ספר ילדים על מוגנות, להשיג דרך האתר.

איורים מתוך הספר בואי ביתי
ספר לנערות מתבגרות

ניתן להשיג דרך האתר או ברשת החנויות דברי שיר.