top of page

ברוכים הבאים!

,זהו תיק העבודות האינטרנטי שלי
תוכלו להתרשם מעבודות שונות בסגנונות מגוונים
,וכן תוכלו להתעדכן מדיי פעם בעבודות חדשות
!מאחלת לכם צפייה מהנה

,שלכם   
 


♥ 
אנאל- ציור עם לב    

צופים יקרים!
הושקע באתר הזה וביצירות המוצגות בו

ובכל כללותו  ממון רב ומאות שעות של עמל ויגיעה.

לכן הנני להודיע כי כל הזכויות שמורות, בין בארץ ובין בחו"ל עפ"י דין תורה ולפי החוק הבינלאומי.

אין להוריד/ להעתיק/ ולהשתמש בשום אופן בתוכן האתר ללא קבלת אישור מפורש בכתב או בע"פ,

רק הצפייה מותרת,

תודה.
 

לוגו העסק ציור עם לב
bottom of page